ซื้อหวายเทียมอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

ซื้อหวายเทียมอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

ในปัจจุบันนั้น เฟอร์นิเจอร์มีหลากหลายรูปแบบ ที่มีใช้ทั้งในงาน Indoor และ Outdoor ซึ่งในการเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ และสภาพแวดล้อมของตัวอาคารนั้นๆ ยิ่งโดยเฉพาะสภาพอากาศของบ้านเราอยู่ในเขตร้อนชื้น “หวาย” จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะถูกนำมาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์

เพราะทำความสะอาดง่าย ดูแลง่าย และที่สำคัญปราศจากไรฝุ่น ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ มีนวัตกรรมก้าวไกล ได้มีสิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้ทดแทนหวายธรรมชาติ โดยมีใช้พลาสติกสังเคราะห์ในหลากหลายรูปแบบ มาทำเป็นหวายเทียม เพื่อยืดอายุการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น และลดปัญหาการเป็นเชื้อราอีกด้วย

Call Now Button